Brandveiligheid in portiekwoningen cruciaal

Brandveiligheid in portiekwoningen cruciaal

Brandveiligheid in woongebouwen is van groot belang. Met name portiekwoningen, waarbij maar één trappenhuis aanwezig is, vormen een risico voor de veiligheid van de bewoners. SGS Floriaan helpt gebouweigenaren met het in kaart brengen van risico’s en gebreken en komt met praktische adviezen en oplossingen.

Onlangs onderwierp onze Adviseur Brandveiligheid Tim Reijs een dergelijk pand aan een brandveiligheidsonderzoek, waarna hij een brandveiligheidsadvies schreef voor onze opdrachtgever. Het ging hier om een monumentale portiekwoning met één vluchtroute (trappenhuis) waaraan alle woningen grenzen.

Geconstateerde gebreken 

Tim: ‘We hebben het gebouw steekproefsgewijs geïnspecteerd. Daarvan stelden we een quickscan adviesrapport op waarin we de geconstateerde gebreken én de toe te passen maatregelen benoemen.’ In een bijlage worden alle gebreken los van elkaar op een plattegrond weergegeven zodat de exacte locatie duidelijk te achterhalen is en er snel maatregelen genomen kunnen worden.

Bouwkundige maatregelen 

Tim deed zijn onderzoek op basis van BIO-maatregelen. Daarvan staat de B voor Bouwkundige maatregelen die van belang zijn om de verspreiding van brand en rook te beperken. Tim: ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan sterkte bij brand, beperking van het ontwikkelen van brand en rook, brandcompartimentering en het garanderen van veilige vluchtroutes.’

Installatietechnische maatregelen 

De I staat bij BIO voor Installatietechnische maatregelen die een sleutelrol spelen bij  brandveiligheid. ‘Bij woongebouwen omvat dit met name het installeren van rookmelders. Rookmelders detecteren rook in een vroeg stadium, waardoor bewoners vroegtijdig worden gewaarschuwd en dus tijdig kunnen vluchten,’ aldus Tim.

Organisatorische maatregelen 

De O, ten slotte, omvat de Organisatorische maatregelen die zich richten op het gedrag van bewoners en het beheer van het gebouw. Tim: ‘Het is bijvoorbeeld essentieel dat een vluchtroute vrij van obstakels en opslag is.’

Onze brandveiligheidsonderzoeken 

Volgens de wet- en regelgeving zijn gebouweigenaren op alle fronten verantwoordelijk voor het gebouw dat ze in bezit hebben, dus ook op het gebied van brandveiligheid. Onze ervaren adviseurs geven snel duidelijkheid zodat u weet waar de pijnpunten liggen en wat ervoor nodig is om uw gebouw (weer) brandveilig te maken. Wilt u meer weten over onze brandveiligheidsonderzoeken? Hier leest u alles over onze quickscans en uitgebreidere inspecties.