Een brand die geblust wordt met schuimconcentraten

Het mengen van schuimconcentraten is onder strikte voorwaarden mogelijk

Nieuws

Het mengen van schuimconcentraten is onder strikte voorwaarden mogelijk

In het recent door CCV gepubliceerde Technisch Bulletin 81 wordt aangegeven onder welke voorwaarden het mengen van schuimconcentraten mogelijk is. Deze strikte voorwaarden zijn erg handig omdat de normen hierover tot nu toe niet verder gaan dan dat het niet mag tenzij is aangetoond dat de prestatie er niet onder lijdt.

Voorwaarden schuimconcentraten mengen

Probleem is echter wel dat de normen over het mengen van schuimconcentraten tot nu toe niet duidelijk maken hoe dit aantonen moet plaatsvinden. Producenten geven weliswaar verklaringen af welke door hen geproduceerde concentraten kunnen worden gemengd, maar geven geen garantie af dat de prestatie ook echt wordt geleverd. Dat komt omdat producenten geen inzicht hebben in de conditie van het ‘oude’ schuimconcentraat bij de eigenaar. Het Technisch Bulletin vult deze leemten in. Zoals wel vaker komt ook nu het Technisch Bulletin aan de late kant. Het mengen vindt al plaats, vooral omdat producenten onder druk van milieuregelgeving stoppen met bepaalde formuleringen van schuimconcentraten. Er zal dus geïnventariseerd moeten worden, waar menging al heeft plaatsgevonden. Is dat bekend dan zal moeten worden nagegaan of de menging ook een probleem is. Kleinschalige testen bij laboratoria van mengsels gaan daarbij een rol spelen.

Al met al een behoorlijke klus. Daarom zijn er ruime termijnen opgesteld. Dit geeft alle eigenaren voldoende gelegenheid om dit op te pakken. En voor zo ver dit mogelijk is dit dan ook te combineren met het reguliere onderhoud aan de installatie. Er is zelfs ter ondersteuning van de onderhoudsbedrijven een voorbeeldbrief beschikbaar op de CCV site waarmee zij bij hun klanten de inventarisatie in gang kunnen zetten.

Werkgroep Schuim

Het Technisch Bulletin is opgesteld onder auspiciën van het Deskundigenpanel VBB-systemen door de werkgroep Schuim, waar vertegenwoordigers van leveranciers, inspectie-instellingen, verzekeraars en adviesbureaus zitting in hebben. SGS Floriaan zit zowel in deze werkgroep als in het Deskundigenpanel. Dus mocht u nu al vragen hebben, weet u ons te vinden.

Een brand die geblust wordt met schuimconcentraten