NATIONALE BIJLAGE TOEGEVOEGD AAN NEN-EN 16925

Nieuws

Nationale bijlage toegevoegd aan NEN-EN 16925

In Nederland gaan we voor het ontwerp van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving de norm NEN-EN 16925 hanteren. Aan deze norm is sinds april 2020 een nationale bijlage (NB) toegevoegd en de norm is vertaald in het Nederlands. Met deze aanvulling wordt de norm “Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud” omschreven als de NEN-EN 16925+NB(nl).

Overlevingskansen toenemen
Sprinklerinstallaties vergroten de overlevingskansen en vluchtmogelijkheden bij brand in woningen. In Nederland is de NEN-EN 16925 van toepassing op woongebouwen tot een hoogte van zeventig meter. Deze norm, aangevuld met de Nederlandse specificatie, is gericht op de toenemende behoefte om de woonomgeving van sprinklers te voorzien.

Een duidelijke lijn
De nieuwe norm dient als de vervanger van de norm NEN 2077 uit 2014. Hiermee wordt één duidelijke lijn getrokken binnen Europa voor de eisen aan een woningsprinkler. Met de mogelijkheid om een nationale bijlage toe te voegen, blijven de nationale verschillen in stand. Dit is onvermijdelijk omdat (brand)veiligheid en bouwregelgeving voor landen binnen Europa zelfstandige domeinen zijn.

Let op!
Het toevoegen van een Nationale Bijlage heeft ook een keerzijde: tabellen in de norm kunnen overruled worden door tabellen in de nationale bijlage. Goed opletten dus! De norm kan tegen betaling worden aangeschaft via deze website.