Sprinkler brandblusinstallatie

Nieuw CCV-certificatieschema en UPD’s voor woningsprinklers

Nieuws

Nieuw CCV-certificatieschema en UPD’s voor woningsprinklers

Woningsprinklerinstallaties zijn brandbeveiligingssystemen die zijn ontworpen en geïnstalleerd in woongebouwen of woningen. De woningsprinklerinstallatie vergroot in geval van brand de kans om het gebouw/woning veilig te ontvluchten. Leveranciers kunnen zich melden bij een certificatie-instelling om gecertificeerd te worden. Bij een positief verloop van een audit door een certificatie-instelling krijgt de leverancier het benodigde productcertificaat. Dit nieuwe CCV-certificatieschema geeft aan dat de leverancier onder certificatie een woningsprinklerinstallatie mag leveren. De afnemer (woningeigenaar) ontvangt dan bij oplevering een certificaat ten teken dat zijn woningsprinklerinstallatie is geleverd volgens alle eisen die daarvoor staan.

Brandweermannen die een huis wat in brand staat blussen
Verschillende sprinklers voor een woningsprinklerinstallatie
Een flat die in brand staat

Opstellen Uitgangspuntendocument (UPD)

Het certificatieschema vereist dat uitgangspunten van de woningsprinklerinstallatie moeten zijn vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Het certificatieschema regelt wél dat in ieder geval de opdrachtgever het UPD moet goedkeuren, maar regelt níét wie dat UPD mag/moet opstellen en wat de rol kan zijn van eventuele andere betrokken partijen.

Uw UPD-opsteller

SGS Floriaan heeft ruime ervaring in sprinkler advisering waaronder het opstellen van UPD’s. Voor alle brandbeveiligingsinstallaties geldt dat een goed UPD onontbeerlijk is voor een goed eindresultaat: een doeltreffende brandbeveiligingsinstallatie! En hoewel het ontegenzeggelijk zo is dat woningsprinklerinstallaties minder complex zijn dan de sprinklerinstallaties in bedrijven, is het ook hier van belang dat alle uitgangspunten en gemaakte keuzes (betrokken partijen, normatief kader, omvang, watervoorziening, verwerking van meldingen, gebruiksvoorwaarden) helder worden vastgelegd in een UPD. SGS Floriaan is daarvoor uw geschikte partner.

Meer informatie over woningsprinklers is te vinden op https://www.brandveiligwonen.org/.