Voorbeelden van meerdere sprinklerinstallaties

Zorg voor meer kennis, inzicht en acceptatie van woningsprinklers

Nieuws

Zorg voor meer kennis, inzicht en acceptatie van woningsprinklers

Op 11 september was SGS Floriaan aanwezig op de informatiemiddag van de Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI). Met een groep van zo’n zestig geïnteresseerden waren we aanwezig bij gastheer Van Hoften Installatietechniek. Het was een uiterst interessante middag waarbij we door zes sprekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen van de woningsprinkler.

De actuele positie van de woningsprinkler is eerlijk gezegd behoorlijk teleurstellend. Het wil nog niet erg vlotten met het installeren van sprinklers in woningen. Er is nog te weinig bekend over het nut en de noodzaak van deze woningsprinklers. Ze worden nog nauwelijks geaccepteerd. Oftewel, onbekend maakt onbemind. Tijdens de bijeenkomst werden de mogelijke oorzaken hiervan uitgebreid besproken. We delen ze graag.

Oorzaken lage acceptatie woningsprinklers

Verschillen, overeenkomsten en meerwaarde tussen sprinklers en watermist nog onduidelijk
Waarom komt bij het onderwerp woningsprinklers, het blussysteem watermist nog niet aan bod? Bijvoorbeeld: afnemers vanuit de zorg hebben ook goede ervaringen met watermist. Voor veel afnemers zijn de verschillen nog niet duidelijk (immers water = water), maar voor de technici zijn de verschillen groot. Daarnaast zijn watermist oplossingen wel degelijk mogelijk, maar is het ook een specifieke techniek die te veel vergt van een installateur die zich uitsluitend toelegt op woningsprinklers.

Onbedoelde koppeling van termen geeft verwarring
Uiteenlopende termen vliegen je om de oren. Woningsprinkler, waterleidingsprinkler, lifesafety sprinkler, property protection. Wat is nu wat en vooral, wat mag je ervan verwachten? Kunnen we het woud aan termen niet vereenvoudigen? Bij woningsprinkler verwacht men de (bouwbesluit)functie ‘wonen’, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met woningsprinklers in een kinderdagverblijf?

Onduidelijke richtlijnen omtrent kosten
Het is nog lastig om richtlijnen te geven met betrekking tot kosten. Alhoewel de vraag ernaar evident is. Kan dat toch niet grof worden geschetst?

Brandveiligheid & wonen

Er is nog veel te doen om de kennis en daarmee de acceptatie van woningsprinklers te vergroten. Een beetje haast mogen we wel maken. Met de tendens van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een beveiliging met woningsprinklers eerder een must dan een optie. Het is bekend dat onze wet- en regelgeving vaak onvoldoende brandveiligheid oplevert en dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Slachtoffers van brand vallen hoofdzakelijk in onze woonomgeving. Woningsprinklerinstallaties zorgen voor zeker 82% minder dodelijke slachtoffers en minimaal 60% minder gewonden en zijn daarmee een realistische oplossing voor de actuele brandveiligheidsproblemen.

Landelijke werkgroep ‘waardering woningsprinkler’

Gelukkig is het missiewerk opgepakt door een landelijke werkgroep ‘waardering woningsprinkler’. Zij zijn bezig met het opstellen van een white paper met alle ins en outs rondom de woningsprinkler. Dit ter bevordering van kennis, inzicht en hopelijk daarmee ook de acceptatie. Dit rapport zal nog wel even op zich laten wachten, maar er is al veel informatie beschikbaar op de website www.brandveiligwonen.org.

Uiteraard kunt u altijd contact met SGS Floriaan opnemen voor vragen en advies. Ook SGS Floriaan neemt namelijk deel aan deze werkgroep. Voor ons is het van groot belang om deze ontwikkelingen te volgen en een bijdrage te leveren vanuit onze kennis op het gebied van integrale brandveiligheid. En daarin mag de woningsprinkler niet ontbreken.

Voorbeelden van meerdere sprinklerinstallaties
Diverse soorten woningsprinklers