Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL) gepubliceerd

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd

Nieuws

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd

Eind augustus werd het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit van 3 juli 2018, betreft de regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Het Bbl is de opvolger van het Bouwbesluit 2012 en de inhoud van dit besluit is door deze publicatie definitief geworden. Dit betekent dat er nu duidelijkheid is over de bouwvoorschriften die zullen gaan gelden voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De definitieve datum van inwerkingtreding van het Bbl moet nog via een Koninklijk Besluit worden geregeld, maar vindt uiterlijk plaats bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene rijksregels voor activiteiten als het in stand houden, bouwen en slopen van bouwwerken. Deze regels zijn in de praktijk met name van belang voor burgers en bedrijven. De Bbl bevat onder meer technische bouweisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Voordelen stelselherziening

Het Besluit bouwwerken leefomgeving maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht. Met dit nieuwe stelsel kan veel beter worden ingespeeld op de dynamiek in de fysieke leefomgeving. Met aandacht voor duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Bovendien draagt dit besluit bij aan de vereenvoudiging van het omgevingsrecht en het verminderen van het aantal wetten, amvb’s en ministeriële regelingen.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97