Brandgevaar elektrische auto's

Brandgevaar elektrische auto’s in parkeergarages

Nieuws

Brandgevaar elektrische auto’s in parkeergarages

Elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages brengen levensgevaarlijke risico’s met zich mee doordat deze voertuigen tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Door de (blijvende) toename van elektrische auto’s, komen er ook steeds meer laadpunten. Wat betekent dit voor de brandveiligheid van onze parkeergarages? En hoe zit het met de veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners?

Voor welke nieuwe risico’s zorgen elektrische auto’s?
Vanuit het land komen er steeds meer vragen over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages onder appartementen, winkelcentra en ziekenhuizen. In veel ondergrondse garages bevinden de laadplekken zich op dit moment nog achter in de garages, ver van de uitgang, waardoor de brandweer er onmogelijk bij kan. Er is vaak geen sprinklerinstallatie, er zitten regelmatig kieren en gaten in het plafond waardoor het isolatiemateriaal vlam kan vatten en er is vaak geen rookgasafvoer om de extreem giftige dampen af te voeren die vrijkomen bij een lithium-brand.

Nieuwe energie, ander aanpak
Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s, die verbonden zijn aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages, bekend zijn. Daarom zijn er nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in dat geval moeten voldoen. Wel is helder dat de risico’s anders zijn. Het IFV en Brandweer Nederland werken aan een Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen, met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding. Zonnepanelen, buurtbatterijen, elektrische auto’s en windmolens. De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang.

Onafhankelijk advies
Het onderwerp is momenteel veel in de media en er zijn diverse nieuwsberichten over dit onderwerp te vinden. Er zit een behoorlijk verschil in inhoudelijke kwaliteit tussen de verschillende nieuwsberichten, waardoor het scheiden van feit en fabel lastig kan zijn. SGS Floriaan kan u als onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau bijstaan om feiten van fabels te scheiden. Daarnaast kunnen wij voor nieuwe en bestaande parkeergarages de risico’s voor u in kaart brengen en doeltreffende maatregelen adviseren om zo het risico van brand door elektrische auto’s te minimaliseren. Meer weten, neem contact met ons op.

Een laadpaal voor elektrische auto's in een parkeergarage
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97