Certificatieschema's BMI 5.0 gepubliceerd door CCV

Certificatieschema’s BMI 5.0 gepubliceerd door CCV

Nieuws

Certificatieschema’s
BMI 5.0 gepubliceerd door CCV

Vanaf 15 december zijn de nieuwe CCV-certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties BMI versie 5.0 gepubliceerd. De ingangsdatum is 1 april 2019, maar de schema’s voor brandmeldinstallaties zijn nu al beschikbaar.

Brandblusser aan de muur in een kamer

Betrouwbare BMI

Een brandmeldinstallatie (BMI) is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Algemeen

 • Kwalificatie van medewerkers door het eigen bedrijf is uitgebreid met controle op de werklocatie.
 • Methode voor controleren/beheer van meetmiddelen is aangepast.
 • Alle diensten (leveren, installeren, onderhoud), ook die geen certificaat of attest opleveren, vallen onder het toezicht van de certificatie instelling.
 • Minimale tijdsbesteding van de audit is vastgelegd; er zal voor de audit meer tijd dan voorheen besteed moeten worden.


Leveren en Installeren Brandmeldinstallaties

 • NEN 2535:2017 als norm opgenomen in het certificatieschema.
 • NPR 2576:2018 is opgenomen in het certificatieschema.
 • Deellevering is verduidelijkt (uitbreiding en modificatie zijn omschreven).

 

Onderhoud Brandmeldinstallaties
 • De norm NEN 2654-1:2018 is opgenomen.
 • Onderhoudsplan zal bij elke installatie aangehouden moeten worden.
 • Onderhoudsdeskundigen dienen een schriftelijke aanwijzing overeenkomstig NEN 3140+A1 hebben.
 • Rapport van onderhoud uit de NEN 2654-1 dient toegepast te worden.
 • Deelonderhoud is mogelijk.
 • Steekproeftabel is aangepast.

 

Download hier de nieuwe schema’s: CCV-certificatieschema_Onderhoud_BMI_versie_5.0

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69