De geactualiseerde norm NEN 2654-1:2015 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ is aangestuurd vanuit de Regeling Bouwbesluit 2012.  De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de oude norm uit 2002. Lees hier over de belangrijkste wijzigingen....