Het nieuwe CCV Inspectieschema Brandbeveiliging is beschikbaar voor inspectie van de brandmeldinstallatie

Inspectieschema Brandbeveiliging 12.0 gepubliceerd door CCV

Nieuws

Inspectieschema Brandbeveiliging 12.0 gepubliceerd door CCV

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe CCV Inspectieschema Brandbeveiliging beschikbaar. De ingangsdatum is 1 juli 2019, maar het schema kan formeel al vanaf het nieuwe jaar worden gebruikt.
In versie 12.0 zijn inspectiepunten en goedkeuringscriteria samengevoegd. Het inspectieschema is daardoor duidelijker geworden. Verder is de tekst van het schema verbeterd en vereenvoudigd. Er geldt een overgangstermijn van zes maanden. Per 1 juli 2019 vervalt versie 11.0.

Overzicht van belangrijke wijzigingen

  • Het toepassingsgebied is uitgebreid met Collectieve bluswatervoorziening;
  • De verbindingen zijn gelegd tussen afgeleide doelstellingen en de inspectiepunten uit hoofdstuk 7;
  • De inspectiepunten voor initiële en vervolginspectie zijn nu in dezelfde tabellen ondergebracht;
  • Hoofdstuk 7 is geheel opnieuw opgezet, waarbij de tabellen voor initiële en vervolginspectie zijn samengevoegd;
  • Paragraaf 7.2 “Ingang controle” is nieuw ingevoegd, waarbij vermeld is dat het Basisontwerp en het Detailontwerp nu geïnspecteerd moeten worden conform de betreffende CCV Inspectieschema’s;
  • In de paragrafen 7.4 tot en met 7.7 is per inspectiepunt het goedkeurcriterium toegevoegd.