NEN 2654-1:2015 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ heeft een nieuwe versie. Lees hier de belangrijkste wijzigingen

Reduceer frequentie en kosten onderhoud door juiste onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie

Nieuws

Reduceer frequentie en kosten onderhoud
door juiste onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie

De geactualiseerde norm NEN 2654-1:2015 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ is aangestuurd vanuit de Regeling Bouwbesluit 2012.  De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de oude norm uit 2002. Een van de belangrijkste wijzigingen is de zogenaamde ‘onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie’ (ORI&E). Tot nu toe bepaalde de norm dat er eenmaal per jaar een periodieke controle en preventief onderhoud moet worden uitgevoerd. Het onderhoud bleef hierdoor soms een onnodig hoge kostenpost.

brandmelder

Reductie onderhoudskosten

Tegenwoordig zijn de nieuwste brandmeldinstallaties zo intelligent dat veel technische problemen op tijd door de melders zelf worden gemeld. Dit sluit echter nog steeds bepaalde risico’s niet uit waardoor onderhoud noodzakelijk blijft.

Met de zogeheten ‘onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie’ (ORI&E) kun je nu onderhoudskosten gigantisch reduceren. Onze ervaren brandveiligheidsadviseurs voeren deze risicoanalyse graag voor u uit. Op basis van de ruimte die de nieuwe NEN norm biedt, brengt SGS Floriaan precies in kaart hoe hoog de frequentie van het onderhoud van deze brandmeldinstallaties moet zijn. De kans is groot dat dit niet meer jaarlijks behoeft, met als resultaat dat risico’s worden vermeden en onderhoudskosten aanzienlijk reduceren.

Het kan bovendien voorkomen dat ruimten zeer moeilijk en alleen onder strikte voorwaarden toegankelijk zijn. Ook zijn er soms zeer schone ruimten. Aan de hand van onze onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie (ORI&E) en in overleg met het branddetectiebedrijf kan de frequentie van de periodieke controle en het preventief onderhoud voor de betreffende ruimten worden bepaald. De nieuwe frequentie wordt vervolgens vastgelegd in de relevante documenten zoals logboek, onderhoudsplan, controlerapport beheerder en rapport van onderhoud.

Het meest recente CCV-Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties verwijst nog niet naar de NEN 2654-1:2015, echter de frequenties van de periodieke controles en het preventief onderhoud vallen buiten het kader van dit CCV-Certificatieschema. De dienst Onderhoud kan dus ook bij toepassing van de nieuwe ORI&E onder certificatie worden geleverd. Nog steeds niet duidelijk?

SGS Floriaan legt het u graag uit. Neem contact met ons op.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69