Brandbeveiliging in de zorg

Inspectiecertificering van brandbeveiliging in de zorg

Nieuws

Inspectiecertificering van brandbeveiliging in de zorg

De brandveiligheid van veel gezondheidszorggebouwen wordt onder meer geborgd met een brandmeldinstallatie met een verplicht inspectiecertificaat. Veel zorginstellingen zijn op dit moment druk bezig om inspectiecertificering waar nodig voor elkaar te krijgen. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Zorgorganisaties hebben aangegeven welke problemen er spelen bij het inspectie- en certificeringsproces wat doorlopen moet worden om uiteindelijk het inspectiecertificaat te verkrijgen en te behouden. Het CCV bereidt daarom een herzien CCV inspectieschema voor, waarin duidelijker wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan. Tevens komt daarin meer nadruk te liggen op mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossingen.

Een brandveiligheidsinspectie in het plafond

Inspectiecertificering brandmeldinstallaties moet eenvoudiger

ActiZ heeft hierover een niteressant rapport geschreven. Naar aanleiding van dit ActiZ rapport heeft het CCV inmiddels een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Het doel van het meldpunt is het registeren van knelpunten en het zoeken naar oplossingen in samenwerking met onderhoudsbedrijven en inspecteurs.