Brandveiligheid in de industrie

Onderhoud aan sprinklertanks: eenduidige oplossingen bestaan niet

Nieuws

Onderhoud aan sprinklertanks: eenduidige oplossingen bestaan niet

Wegens ophef en onduidelijkheid over het ruim een half jaar geleden uitgekomen Technisch Bulletin over controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs TB67B zijn er voor alle belangstellenden, twee informatieve sessies geweest over de enorme impact die dit TB met zich meebrengt. Tijdens de informatiesessies zijn er meer dan 100 vragen gesteld die nu naar het deskundigenpanel worden doorgezet voor behandeling. Klik hier voor de extra informatie die sprinkler.nl reeds over dit onderwerp heeft verstrekt.

Schade aan een sprinklertank

Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs TB67B

In de tussentijd is het TB al wel geldig en dienen de hierin vermelde controles uitgevoerd te worden. Met name de C-controle is een lastige want dan moet de tank leeg. Daardoor staat uw beveiliging op NUL. Want zonder water, werkt geen enkele sprinkler.

Voor de eigenaren en beheerders die hiermee worden geconfronteerd, komt er veel op hen af.
Er ontstaat veel onduidelijkheid en dit veroorzaakt vragen zoals: Wat vindt het bevoegd gezag ervan? Mag ik mijn bedrijf dan wel uitvoeren? Ben ik nog wel verzekerd? Welke tussentijdse maatregelen moet ik nemen? 

Onafhankelijk advies

Allemaal vragen waarvoor geen eenduidig antwoord noch recept bestaat. Alle betrokken partijen zoals brandweer, verzekeraar, installateur, tankbouwer en de gemeentelijke afdeling milieu zullen de door u gestelde vragen beantwoorden met: ‘Dat hangt ervan af’. Logisch ook want vele factoren spelen hierbij een rol en alle betrokken partijen bekijken het allemaal vanuit hun eigen invalshoek. SGS Floriaan kan u desgewenst onafhankelijk adviseren en ondersteunen om dit complexe proces met alle belanghebbenden tot een goed einde te brengen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.