Gebouw van het Delton college. Een klant van SGS Floriaan.

Het Delton college: flexibel onderwijs binnen de brandveiligheidseisen

Het Deltion college: flexibel onderwijs binnen de brandveiligheids-eisen

Het Deltion college: flexibel onderwijs binnen de brandveiligheidseisen

Het runnen van een groot opleidingscentrum vraagt om de nodige coördinatie. Opleidingen worden gewisseld van locatie, een lokaal krijgt een ander doel en ga maar door. Om in een veranderende omgeving aan alle brandveiligheidseisen te kunnen voldoen en de veiligheid van alle gebruikers te borgen, schakelde het Deltion College de hulp van SGS Floriaan in. Samen werd gekeken: wat is er nodig om flexibel te kunnen zijn in gebruik en toch aan het Bouwbesluit te voldoen?

De leerlingen zijn onze verantwoordelijkheid

Het gaat om een bijzonder groot opleidingscentrum, met zo’n 450 opleidingen voor 19.000 studenten en 1.700 medewerkers. Gemiddeld zijn er op elk moment van de dag zo’n 9.000 mensen aanwezig (voor corona-tijd). De campus bestaat uit 11 gebouwen met daarboven een glazen overkapping. De veiligheid altijd voorop, vertelt Jos van Boven, Hoofd facilitair en integrale veiligheid: ‘Ouders en verzorgers brengen hun kind naar school, vanaf dat moment zijn ze onze verantwoordelijkheid en dat moet goed geregeld zijn. Voor de student of het thuisfront moet de veiligheid geen enkele zorg zijn. Daar moeten ze voor de volle 100% op kunnen bouwen en vertrouwen.’

Vanaf dag één wisselingen in het gebouw

Het gebouw bestaat inmiddels 12 jaar en is voorzien van vrij forse installaties. Van Boven vertelt: ‘Wanneer je kijkt naar het Bouwbesluit en hoe we daaraan moeten voldoen is het nogal wat. De school is neergezet met een bepaalde gedachte, maar vanaf dag één wordt er gewisseld binnen het gebouw. Lokalen krijgen een ander doel, een opleiding verandert van plek, er wordt ergens een extra muurtje geplaatst, noem maar op.

Om het onderwijs niet te verstoren gebeurt dat soort dingen in de zomerperiode. Met een enorme tijdsdruk, waardoor speciale aandacht nodig was voor de technische installaties. We willen de mogelijkheid hebben om ruimtes te kunnen veranderen of verbouwen, waarbij de installaties toch blijven voldoen aan de eisen voor certificering. Voor de brandveiligheidszaken hebben we direct contact opgenomen met SGS Floriaan. Samen zijn we gaan kijken: wat is er minimaal nodig en hoe bereiken we dat?’

Programma’s van Eisen

Bert van Ginkel, Senior Adviseur brandbeveiligingsinstallaties, vertelt: ‘We zijn samen met Jos van Boven en Peter Vierhout van de Technische Dienst gestart met onderzoek naar alle bestaande installaties, waaronder de brandmeld-, ontruimingsalarm-, rook- en warmteafvoer-, sprinkler- en blusgasinstallaties. Daarna hebben we voor elke installatie een Programma van Eisen opgesteld en advies gegeven hoe we de certificering kunnen borgen.’

Alles nu op orde

Geen makkelijke klus, bleek tijdens de werkzaamheden. Van Ginkel vertelt: ‘Goed overleg met bevoegd gezag, brandweer, inspectie-instelling, installateur en het Deltion College was van groot belang. De oorspronkelijke uitgangspuntendocumenten waren niet actueel vanwege de wijzigingen in het gebruik en de complexe samenhang van de systemen. Het was een uitdaging om alle uitgangspunten vast te stellen, de PvE’s op elkaar af te stemmen en uiteindelijk geaccordeerd te krijgen bij de betrokkenen, de gemeente en brandweer. Maar het is gelukt: alles is op orde, de juiste documenten zijn goedgekeurd en een groot deel van de installaties is inmiddels al gecertificeerd door de inspectie-instelling.’

Man van zijn woord

Ondanks de uitdagingen in het project, verliep de samenwerking erg soepel, vertelt Van Boven: ‘De samenwerking is vooral erg gestructureerd verlopen. Er moest veel gebeuren om alles netjes en op orde te krijgen. We ontvingen goede verslagen, goede rapporten en ook een goede verdeling in de taken. Hij nam al het werk uit handen en was altijd goed voorbereid. In zijn rol heb je een vrij lange adem nodig, met ons, maar ook met de brandweer en de gemeente. Het is een man van zijn woord met veel kennis, Bert heeft ons erg geholpen.’

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases