Brandveiligheid bij houten gevels

Essentiële regels brandklasse en WBDBO van houten gevels

Nieuws

Essentiële regels brandklasse en WBDBO van houten gevels

Bouwen met hout is duurzaam. Maar hoe brandveilig is bouwen met hout? Veel houtsoorten voldoen simpelweg niet meer aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de brandklasse. Prestatieverklaringen zijn van cruciaal belang, maar aan welke eisen moeten er worden voldaan? Dat vraagt veel expertise.

In een recent verschenen nieuwsbericht op brandveilig.com worden de aandachtspunten van brandveiligheid van bouwen met hout aangestipt. Er wordt in dit bericht verwezen naar de SKH-Publicatie 15-04 Brandklasse houten gevelbekleding. Onze senior-adviseur Danny Ruytenbeek heeft als rapporteur aan deze publicatie mogen meewerken.

“De richtlijnen in de genoemde SKH-publicatie zijn niet zaligmakend. Het zijn zo praktisch mogelijke handreikingen waarmee met grote waarschijnlijkheid wordt voldaan aan de eisen. Het geeft een goede denkrichting. De uiteindelijke opbouw van elke constructie moet altijd specifiek worden beoordeeld. Het kan best zijn dat met andere samenstellingen wordt voldaan of dat er sprake is van een bijzondere situatie waar de richtlijn geen rekening mee houdt”, aldus Danny Ruytenbeek.

Brandveiligheidsaspecten
In het brandveilig.com nieuwsbericht wordt aangegeven dat de brandklasse van een gevel is gerelateerd aan hoe snel deze vlam vat en hoe snel brand zich verder ontwikkeld. Hiervoor moeten fysieke testen worden uitgevoerd om de brandklasse te kunnen bepalen. Op basis van de resultaten van deze testen kan een constructieonderdeel ingedeeld worden in een bepaalde brandklasse. Brandklassen geven alleen een indicatie hoe ze relatief ten opzichte van elkaar presteren. De daadwerkelijke absolute prestatie, hoe een constructie bij een bepaald brandscenario presteert, is een ander verhaal. Een brandklasse B constructie gedraagt zich bij een ontwikkelde brand heel anders dan bij een SBI-prullenbakbrand. Een belangrijke boodschap hierbij is dat vanuit de Nederlandse wetgeving alleen wordt gekeken naar de onderlinge prestaties op kleine schaal. Wat voornamelijk iets zegt over hoe makkelijk een brand begint. Als de brand eenmaal op gang is dan zeggen de brandklassen veel minder over wat er daadwerkelijk gebeurt. Hooguit een indicatie dat de ene situatie (klasse B) minder heftig reageert dan de andere situatie (klasse D).

Expertise van SGS Floriaan

Prestaties als deze worden getest en benoemd in een detail specifieke prestatieverklaring. Regelmatig worden detailleringen toegepast die niet specifiek op die manier zijn getest. Met als resultaat dat er geen prestatieverklaring kan worden afgegeven. SGS Floriaan kan als geen ander een uitspraak doen over de verwachte prestatie van niet geteste details. En dit geldt niet alleen voor de brandveiligheid van hout, maar alle typen constructies en materialen. Hiertoe zijn we in staat omdat we beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op dit vlak. Meer weten of advies nodig? Neem contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant.

Een houten gevel waarvoor regels voor de brandklasse gelden
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97