Brandveiligheid en hoogbouw in de toekomst

Hoogbouw en brandveiligheid in de toekomst

Nieuws

Hoogbouw en brandveiligheid in de toekomst

Loopt de brandveiligheid van hoogbouw achter de feiten aan en komt dat ons straks duur te staan? Die vraag liep als rode draad door het seminar van de Verenigde Brandveiligheids Experts (VBE) Den Bosch. Het thema van dit congres dat op 30 maart plaatsvond, was Hoogbouw en Brandveiligheid.

De verschrikkelijke Grenfell Towerbrand in 2017 staat in ons geheugen gegrift. De ramp kostte het leven aan 72 mensen. Zeventig personen raakten gewond en 223 ontkwamen aan het vuur. Het was de ergste residentiële brand in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De brand ontstond door een kapotte koelkast, maar dat het vuur zich zo snel kon verspreiden kwam door de ondeugdelijke gevelbekleding in combinatie met isolatiemateriaal. Op het seminar sprak José Luis Torero van de University College Londen over deze ramp. Hij pleit voor een heroverweging van de brandrisico’s bij het gebruik van gevelbeplating en isolatie. Een goede fire engineering zou daarbij prioriteit moeten hebben.

Brandveiligheid en hoogbouwBrandweer als vangnet?

Esther Lieben van Veiligheidsregio Haaglanden stelde de kloof tussen brandveiligheidsconcepten en de praktijk van de brandweer aan de kaak. ‘De brandweer kan veel, maar het zijn ook mensen. We moeten af van de gedachte dat de brandweer in elke situatie een vangnet is. De slagkracht is begrensd, wat vooral in hoogbouw betekent dat het gebouw met alle installaties en het gebruik intrinsiek brandveilig moet zijn.’

Brandveilige energietransitie

Zonnepanelen, energie-opslagsystemen, laadpalen, de nieuwe technieken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar brandveiligheid is daarbij zelden een issue. Er is een duidelijke trend waarneembaar in toenemende branden waarbij de nieuwe technieken zijn betrokken, met name door ondeugdelijke materialen en/of montage. Tijd om met het oog op de energietransitie brandveilige oplossingen te bedenken, aldus Nils Rosmuller van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Meer expertise bij groene gevels

Groene gevels zijn een trend en vergroten de leefbaarheid in de stad. Als ze echter niet goed onderhouden worden, kunnen ze brandgevaarlijk zijn. Architect Harrie van Helmond vertelt over de vele mislukte projecten en pleit ervoor brandveiligheidsexperts te betrekken in het ontwerp van groene gevels.

Hoogbouwrichtlijn opnieuw bekijken

Ruud van Herpen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil nieuw leven blazen in de visie op de Hoogbouwrichtlijn voor hoogbouw boven de 200 meter. De richtlijn geldt daar op dit moment niet voor. Hij pleit ervoor de brandveiligheid van hoogbouw 100% risicogericht te benaderen en dan van maatregelpakket naar maatwerkpakket te gaan. Ook de ondergrens van 70 meter mag wel eens ter discussie worden gesteld, vindt hij. ’Heeft een woongebouw van 70 meter hoog waarin ook beperkt zelfredzame ouderen wonen, wel altijd het brandveiligheidsniveau dat nodig is om aan het publieke brandveiligheidsdoel “redden van mens en dier” te kunnen voldoen?’ Een risicoanalyse zou hier uitkomst bieden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u brandveiligheidsvraagstukken waarmee wij u kunnen helpen? Neem dan contact met onze adviseur op via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Ernst Rijkers

Ernst Rijkers
Senior Adviseur VBB-systemen
+31 65 540 66 83