Locatie Royal Holloway Universiteit in Londen voor de Interflam Conferentie 2019

Interflam Conferentie 2019

Nieuws

Interflam Conferentie 2019

Van 1 tot 3 juli 2019 vond het 3-jaarlijkse congres Interflam plaats op de Royal Holloway Universiteit te Londen met in totaal circa vierhonderd aanwezigen. Internationale delegaties komen kennis maken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Ook SGS Floriaan nam hier aan deel en kijkt terug op een aantal interessante, inspirerende en boeiende dagen.

Internationaal brandveiligheidscongres

Interflam bestaat inmiddels veertig jaar en is uitgegroeid tot een internationaal evenement waar verspreid over drie zalen ruim 120 papers met resultaten van onderzoeken zijn gepresenteerd.  Verder waren er ruim 100 posters met (deel)onderzoeken. Tijdens de presentaties werden vanuit diverse invalshoeken nieuwe ideeën uitgewisseld met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen.

Inhoud programma

De eerste dag stond voornamelijk in het teken van de brandveiligheidseisen en het ontwerp van gevelsystemen. Er werd uitgebreid ingegaan op verschillende type materiaalbekleding. Ook is de brand in de Grenfelltoren gedetailleerd aan bod gekomen.

Dag twee stond in het teken van het menselijk gedrag bij een brand. Er zijn met behulp van diverse simulatieprogramma’s zoals virtual reality, onderzoeken gedaan om reactietijden en loopsnelheden van individuele personen te achterhalen in geval van brand. VR kan ingezet worden om te achterhalen of een persoon daadwerkelijk de ‘verborgen uitgangen’ van ontwerpers gaat gebruiken. Met weer andere simulatieprogramma’s zijn loopsnelheden berekend. Hierbij is onder meer gekeken naar de verschillen tussen het afdalen van een trap aan de binnenzijde, het midden en de buitenzijde. Uiteraard moeten de gebruikers de beperkingen kennen van dergelijke programma’s, maar kunnen ze goede handvatten geven voor situaties waar nog geen data over bekend zijn.

Woensdagochtend heeft SGS Floriaan de presentaties over brandonderzoek bijgewoond.  Diverse brand- en forensische experts maken zich zorgen over de toename van het aantal branden met zonnepanelen. Uit onderzoek komt naar voren dat de matige kwaliteit van de installatie van de panelen ten grondslag ligt aan het ontstaan van dergelijke branden.

Tot slot wordt opgemerkt dat ‘brandveilig Nederland’ vanuit de VVBA zeer goed was vertegenwoordigd en is Interflam een uitermate geschikt internationaal congres om vakgenoten uit binnen-en buitenland te ontmoeten.