Gevaarlijke stoffen waarvoor de PGS geldt

Interim PGS-versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 31 en 33-2

Nieuws

Interim PGS-versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 31 en 33-2

Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen voor de omgevingswet zullen echter eerst nog als interim-versie worden gepubliceerd.

PGS-richtlijnen

De Omgevingswet zal begin april 2020 naar Brussel worden gestuurd ter notificatie aan de Europese Commissie. Het doel van deze notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Omdat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat daaronder hangt verwijst naar PGS-richtlijnen zullen deze ook mee naar Brussel moeten. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. 

Interimversies

Er is daarom besloten om die richtlijnen als interim-versie te publiceren en vervolgens de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in Nieuwe Stijl af te ronden. Dit geldt voor PGS 12, 15, 31 en 33-2. Kenmerken van de interim-versie zijn:

  • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en
  • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd
  • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet
  • Maatregelen die al in directwerkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten) zijn geregeld, zijn verwijderd. 
  • De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.  

PGS 15 Nieuwe Stijl

Voor PGS 15 is er al een externe commentaarronde voor Nieuwe Stijl gestart. De reacties op dit concept zullen worden gebruikt om PGS 15 Nieuwe Stijl te verbeteren. Mogelijk volgt er in de loop van 2020 nog een tweede commentaarronde ten behoeve van PGS 15 Nieuwe Stijl als er veel is veranderd t.o.v. het huidige concept van PGS 15 Nieuwe Stijl. 

Meer weten?

De publicatiereeks is al vele jaren een belangrijke handreiking voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven. Voor de meeste bedrijven worden de nieuwe PGS-richtlijnen van kracht wanneer ze worden voorgeschreven in de vergunning of wanneer ze worden aangewezen als BBT-document. SGS Floriaan kan u helpen bij het maken van een gap-analyse om de verschillen tussen de bestaande situatie en de nieuwe voorschriften inzichtelijk te maken.

Gevaarlijke stoffen waarvoor de PGS geldt