Kantooromgeving waar organisatorische brandveiligheid belangrijk is.

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

Nieuws

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat de invoering van de omgevingswet wederom wordt uitgesteld. De wet zou eigenlijk in heel Nederland op 1 januari 2021 ingaan. Helaas bleek dat niet haalbaar. Het kost meer tijd dan verwacht. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.

De datum waarop de wet wel in werking treedt is nader te bepalen. Vanwege het uitstel treden de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) ook niet per 1 januari 2021 in werking. Zoals het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL). Het BBL is de beoogde opvolger van het huidige Bouwbesluit 2012.

Verantwoorde inwerkingtrede
De decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders werken ondertussen hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van
Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. Lees hier de volledige Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet.

Consequenties voor de brandveiligheid van uw gebouw
Wilt u als gebruiker en/of gebouweigenaar weten welke consequenties dit heeft ten aanzien van de
brandveiligheid van uw gebouw, neem dan contact met ons op. Vanuit onze expertise en ervaring
helpen we u graag.

Inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt langer
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97