De herziene NEN 2654-2:2018 voor het onderhoud van ontruimingsalarminstallaties is uitgebracht

NEN 2654-2:2018

Nieuws

Aanpassingen in NEN 2654-2:2018

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties

een brandbeveiligingsmelder

Twee jaar na publicatie van de ontwerpversie heeft NEN de herziene versie uitgebracht. De laatste uitgave van deze norm dateert alweer van dertien jaar geleden (december 2004). NEN 2654-2:2018 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties, met uitzondering van de brandbeveiligingsinstallaties zoals omschreven in NEN 2535:2017, hoofdstuk 7.

De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen

  • De definities die al in NEN 2575 zijn vastgelegd, zijn verwijderd in de NEN 2654;
  • De taken van de beheerder zijn aangepast;
  • De uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • De taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • Er is een (normatieve) bijlage opgenomen voor het modelonderhoudsplan;
  • Er is een (informatieve) bijlage opgenomen voor een modelrapport periodieke controle beheerder;
  • Er is een (normatieve) bijlage opgenomen voor een modelrapport van onderhoud door onderhouder;
  • Er is een (informatieve) bijlage opgenomen voor onderhoud, controle en beheer op afstand;
  • Er is een (informatieve) bijlage opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.

 

De norm is hiermee weer aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd en in lijn gebracht met de al in 2015 herziene NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69