Norm voor brandveiligheid tussen ruimten gewijzigd

Norm voor bepaling van weerstand tegen brand tussen ruimten gewijzigd

Nieuws

Norm voor bepaling van weerstand tegen brand tussen ruimten gewijzigd

Bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is de NEN 6068-norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten gewijzigd. De norm is gedeeltelijk herzien en er is een nieuwe informatieve bijlage toegevoegd met praktische handreikingen en toelichtingen.

De NEN 6068 maakt deel uit van een pakket normen voor de brandveiligheid van gebouwen en is met name van belang voor architecten, ontwerpers, ingenieurs- en adviesbureaus. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • De verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen zijn aangepast aan de meest recente versie van NEN 6069+A1+C1:2019.
  • De vlamvormen voor hellende en niet-hellende gevels zijn beter op elkaar afgestemd.
  • De vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon is uniform gemaakt voor balkons en overstekken met een diepte vanaf 20 cm.
  • De formule voor de afkoeling aan de wanden van de brandruimte is aangepast aan de mogelijkheid om sterk hellende gevels te modelleren.
  • De voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen, is vervallen.
  • De formule voor de berekening van een brandruimte over meerdere verdiepingen is vereenvoudigd en verbeterd.
  • De formulering voor de vlam uit een dak opening bij industriefuncties is voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.
  • De norm is aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) om voor nieuw te bouwen gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

 

De gewijzigde norm is nog niet aangestuurd vanuit de Regeling Bouwbesluit 2012, formeel gezien schrijft de bouwregelgeving deze versie dus nog niet voor. Wilt u meer informatie of weten wat de wijzigingen voor u betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant.

Huis in brand
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97