Norm voor brandmeldinstallatie herzien

Norm voor brandmeldinstallaties herzien

Nieuws

Norm voor brandmeldinstallaties herzien

NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten.

BrandmeldinstallatieFunctionele- en prestatie-eisen

De belangrijkste wijziging van de herziene norm voor brandmeldinstallaties is de introductie van functionele eisen en prestatie-eisen. In de vorige versies van deze norm stonden eisen of richtlijnen waarbij het doel niet altijd duidelijk werd beschreven en die geen ruimte boden voor alternatieve of innovatieve oplossingen. Door de nieuwe opzet met functionele- en prestatie-eisen is er meer ruimte voor innovatieve oplossingen en maatwerk.

 

Onterechte brandmeldingen

NEN 2535:2017 specificeerde ongewenste brandmeldingen en onechte brandmeldingen. In de herziene norm voor de brandmeldinstallaties zijn deze samengevoegd tot ‘onterechte brandmeldingen’. Daarnaast is het onderscheid tussen interne en externe risicoklasse-indeling komen te vervallen. In plaats daarvan is er één eis die voor alle gebruiksfuncties van toepassing is. Er kan in het Programma van Eisen (PvE) wel voor een zwaardere eis worden gekozen.

Commentaar indienen

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 februari 2022 commentaar indienen op het ontwerp via normontwerpen.nen.nl.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Bert van Ginkel

Bert van Ginkel
Senior Adviseur Brandbeveiligingsinstallaties
+31 6 27 65 61 69