PGS publicatiereeks voor gevaarlijke stoffen

PGS’en nieuwe stijl vastgesteld

Nieuws

PSG’en nieuwe stijl vastgelegd

Afgelopen april werd een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad en vastgesteld met versienummer 0.2. Een bijzonder resultaat!

Toepassen in de praktijk

Nu de PGS’en zijn vastgesteld kan ermee gewerkt worden ook al is de Omgevingswet nog niet van kracht. In het kader van omgevingsveiligheid kunnen bedrijven de PGS’en op vrijwillige basis toepassen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een beroep op het gelijkwaardigheidsprincipe.

Meer informatie?

Begin 2021 zullen de vastgestelde PGS’en Nieuwe Stijl (niet de interim PGS’en) in een digitale vorm beschikbaar zijn op de PGS-website. Uitgebreide informatie over PGS’en, de toepassing, digitalisering en implementatietermijn via deze link. Voor meer informatie over dit nieuwsbericht of de PGS-richtlijnen in het algemeen kunt u terecht bij onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97