tekening van het antoni van leeuwenhoek ziekenhuis

Een hoog ambitieniveau op het gebied van veiligheid

Reinier de Graaf Groep Gezondheidszorg

“Tijdens de realisatie van het nieuwe ziekenhuis hanteerde de Reinier de Graaf Groep een hoog ambitieniveau op het gebied van veiligheid.”

Een nieuw en modern centrum van ruim 56.500 m2 werd medio juli 2015 realiteit en het nieuwe baken van Delft. Tijdens de realisatie van het nieuwe topklinische opleidingsziekenhuis hanteerde de Reinier de Graaf Groep een hoog ambitieniveau op het gebied van veiligheid. Dit gold ook voor de brandveiligheid, waarvoor Floriaan werd benaderd. Dankzij onze integrale oplossingen is het nieuwe gebouw optimaal beveiligd tegen brand.

Vanwege de hoge betrouwbaarheid van automatische brandbeheersingssystemen en bewezen toegevoegde waarde in persoonlijke veiligheid en continuïteit van de ziekenhuisprocessen, was er in nauwe samenwerking met Floriaan besloten om de gehele nieuwbouw te voorzien van een watermistbeveiliging.

Plan van aanpak

Een traject van dergelijke omvang vereist op vele vlakken de nodige voorbereiding. Zoals de bouw werd voorbereid, diende ook het aspect brandveiligheid met enige voorzichtigheid bekeken te worden. Daar dit onderdeel binnen veel nieuwbouwtrajecten onderbelicht blijft, vormde de brandveiligheid binnen het vernieuwde ziekenhuis een zelfstandig onderdeel waar wij als brandveiligheidsspecialist de meerwaarde van advies en integrale oplossingen konden bieden.

Om een weloverwogen keuze te maken, had Floriaan in de aanloop naar de keuze voor sprinklerbeveiliging of watermistbeveiliging, voor beide systemen, de specificaties vastgelegd in werkomschrijvingen en UPD’s. Op basis van de daaruit verkregen aanbestedingsinformatie, de voor- en nadelen van de installaties in gebruik, de levensduur en de toekomstig toe te passen technieken, werd gekozen voor watermistbeveiliging.

De meerwaarde hiervan werd bovendien verder vergroot, omdat Floriaan ook onderzoek deed naar investeringsvoordelen op bouwkundige voorzieningen met behoud van het hoge brandveiligheidsniveau. Omdat met watermist een brand zodanig wordt beheerst dat daarmee het optreden van extreme temperaturen voorkomen wordt, waren de ruimtecondities in de brandruimte zo gunstig dat daarmee brandwerende voorzieningen konden worden gereduceerd zonder concessies te doen aan het geambieerde veiligheidsniveau.

Ook gedurende de realisatie ondersteunde Floriaan de directievoering van de Reinier de Graaf Groep met uitvoeringsvraagstukken en projectspecifiek toezicht wanneer noodzakelijk. Daarmee borgen wij gezamenlijk de brandveiligheid van het ziekenhuis naar de toekomst. Dit onderstreept bovendien dat goede zorg ook brandveilige zorg is.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases