Samenwerking NEN en CCV over brandmeld- en ontruimingsalarm-installaties

Nieuws

Samenwerking NEN en CCV over brandmeld- en ontruimingsalarm-installaties

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaan samenwerken om de praktische toepassing van normen en voorschriften voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties te verbeteren.

V.l.n.r. Ir. Rik van Terwinga (NEN) en Drs. Patrick van den Brink (CCV)

Convenant

Op 27 mei hebben de directeuren van NEN en CCV hiervoor in Delft een convenant ondertekend. De samenwerking moet ertoe leiden dat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Anton Raap was bij de ondertekening aanwezig. Als bestuurslid van de VVBA zit hij in het deskundigenpanel bij het CCV.