industrieel terrein met grote tanks

Gebonden aan regels

Gebonden aan regels

Simadan Groep Industrie

“Eco- efficiëntie op industriële schaal, oftewel: duurzaam produceren, zonder verspilling.”

De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie of materiaal verloren gaat. Het Simadan bedrijfscomplex is gevestigd op het Amsterdamse haventerrein. Eén van ‘s werelds belangrijkste logistieke knooppunten, waarop goederen snel en efficiënt middels verschillende vervoersmodaliteiten getransporteerd worden naar het Europese achterland. Voor Simadan een uitstekende locatie waarop meerdere bedrijven een bijdrage leveren aan het verwerken van organische reststromen en daarbij harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

Op de ultramoderne verwerkingsfaciliteit in het Westelijk Havengebied van Amsterdam zijn de processen van Rotie, Biodiesel Amsterdam, Tankstorage Amsterdam en Cleaning Services Amsterdam geïntegreerd. Deze bedrijven maken op een hoogwaardige manier gebruik van elkaars (rest)producten en grondstofbehoeften. Maar liefst 250 medewerkers zetten hier dagelijks hun ervaring en kennis in om de wereldwijde schaarste van grondstoffen zo min mogelijk te belasten en te verspillen. Met duurzaamheid als uitgangspunt biedt Simadan een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder het recyclen van natuurlijke grondstoffen met een minimaal gebruik van fossiele brandstoffen. Simadan noemt dit: “Eco- efficiëntie op industriële schaal, oftewel: Duurzaam produceren, zonder verspilling”

Gebonden aan regels

Als producent van biobrandstoffen is Simadan gebonden aan milieuvoorschriften. Als gevolg van de schaal zijn zij daarbij vanuit de BRZO verplicht een preventiebeleid zware ongevallen te voeren. Voor de nieuw te bouwen hypermoderne productiefaciliteit en tankenpark gelden brandveiligheidsvoorschriften vanuit diverse PGS publicaties. Floriaan analyseerde en adviseerde Simadan in de keuze- en realisatiemogelijkheden van de brandbeveiligingssystemen voor zowel de productiegebouwen als ook het tankenpark en de verladingsstations. Hierbij voerde Floriaan gelijkwaardigheidsonderzoeken uit die de basis vormden voor de opstelling van de uitgangspuntendocumenten en het programma’s van eisen.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases