de campus van tu eindhoven in de avond

Klantspecifieke wensen vertaald naar integraal brandveiligheidsconcept

Klantspecifieke wensen vertaald naar integraal brandveiligheidsconcept

Technische Universiteit Eindhoven Onderwijs

“Dankzij het maatwerk van Floriaan sluit de connectie van techniek naar de interne alarmering naadloos op elkaar aan.”

Frans van de Poll, Beheertechnicus E Dienst Huisvesting

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een door onderzoek aangestuurde, op ontwerp gerichte universiteit van internationale allure. De opleidingen, het onderzoek en de kennisoverdracht dragen bij aan de voortgang van de technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties binnen de wetenschap, de samenleving en de industrie. TU/e onderzoek speelt een belangrijke rol in de internationale wetenschapsgemeenschap. TU/e bestaat uit negen faculteiten, zes onderzoeksinstituten en elf centrale diensten. Allen verspreid over éen campus. In totaal bevinden zich in de gebouwen meer dan zevenduizend studenten en meer dan drieduizend personeelsleden. In zo’n omgeving waar heel veel mensen samen komen, is het van cruciaal belang dat in het geval van een beginnende brand, iedereen op tijd wordt gealarmeerd en veilig naar buiten kan komen. Daarom is de brandveiligheid van deze universiteitsgebouwen essentieel. Nu en in de toekomst.

Maatwerk

Als erkend UPD-opsteller heeft Floriaan TU/e een integrale brandveiligheidsoplossing geboden met als belangrijkste vertrekpunt dat TU/e in het bezit komt van gecertificeerde branddetectie- en ontruimingsalarminstallaties. Hieraan liggen uiteraard goede PvE’s/uitgangspuntendocument (UPD’s) ten grondslag. Maatwerk puur sang omdat Floriaan vanuit klantspecifieke wensen allereerst een Programma van Eisen (PvE) heeft vastgelegd waarbij de benodigde techniek volgend moet zijn op de organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld alle gebouwen op het universiteitsterrein via een netwerk infrastructuur aan elkaar verbonden. Bij een doormelding van een brandalarm is het dus gewenst dat de juiste signalering op de juiste manier eenduidig bij zowel de bedrijfsbeveiliging als bij de brandweer terecht komt. En met die voor Floriaan vanzelfsprekende kennis zijn de juiste PvE’s/UPD’s opgesteld voor de certificering van de branddetectie- en ontruimingsalarminstallaties.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases