In de cursus brandveiligheid voor automatische blussystemen focussen we op gevaarlijke stoffen

Uitdaging en oplossing: het mengen van schuimconcentraten

Nieuws

Uitdaging en oplossing:
het mengen van schuimconcentraten

Het Deskundigenpanel-VBB-systemen van het CCV heeft vanaf 1 oktober 2018 een nieuw technisch bulletin (nr. 81) opgesteld en voor commentaar aan het werkveld aangeboden. Het gaat hier over het mengen van zwaar schuimconcentraten. Het concept-TB 81 is een nieuw TB voor een onderwerp waarvoor geen richtlijnen bestaan.

Sprinklerinstallatie

Toelichting

In dit nieuwsbericht zal ik kort uitleggen wat de uitdaging en oplossing is van het mengen van schuimconcentraten. In mijn rol als voorzitter van de werkgroep Schuim, is SGS Floriaan hier namelijk nauw bij betrokken geweest. Daarnaast ben ik ook lid van het Deskundigenpanel-VBB-systemen (namens de VVBA, de Vereniging Van Brandveiligheid Adviseurs) en ben ik benieuwd naar mogelijke opmerkingen op dit technisch bulletin.

Deze commentaarronde is belangrijk, want een Technisch Bulletin krijgt de kracht van een norm als deze eenmaal definitief is. Dit betekent dat een eigenaar van een VBB-systeem zich hieraan moet houden, wil het VBB-systeem nog in aanmerking kunnen komen voor een inspectiecertificaat. De commentaarronde moet leiden tot vergroting van het draagvlak in het werkveld.

Concept-TB 81

Dit nieuwe TB 81 gaat over een weerbarstig en toch ook actueel fenomeen. In sommige sprinklersystemen (één van de typen VBB-systemen) wordt namelijk schuimvormend middel (SVM) gebruikt. De specificatie van dit SVM luistert nauw. Maar SVM levert per definitie ook problemen op. Fluorhoudend SVM presteert erg goed in sprinklersystemen, maar het is nu juist het gebruik van fluor dat om milieutechnische redenen moet worden teruggedrongen in Europa. Producenten van SVM volgen deze ontwikkeling op de voet en bestoken de markt met zogeheten vervangers van het SVM. Belangrijke vragen die hierbij gesteld moeten worden zijn: Is de vervanger wel net zo goed als het oorspronkelijk SVM? En moet ik nu als eigenaar van een VBB-systeem het oude SVM afstorten als ik de vervanger ga aanschaffen? Of mag ik de twee SVM’s mengen? De sprinklernormen staan per definitie het mengen van SVM’s niet toe, tenzij is aangetoond dat dit kan.

Dit is kort gezegd de materie waar de werkgroep Schuim van het Deskundigenpanel-VBB-systemen zich over heeft gebogen. Het resultaat is dat mengen kan. Enkel alleen op een beperkte schaal en na uitvoering van extra kleinschalige (laboratorium) testen of grootschalige testen. Verdere toelichting van het CCV inclusief de mogelijkheid van downloaden van het concept TB 81 met het commentaar formulier vind je hier.