Een brand die geblust wordt met schuimconcentraten

Vernieuwde Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Nieuws

Vernieuwde Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Begin dit jaar is de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid door Brandweer Nederland aangeboden aan de Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB). Deze geactualiseerde handreiking helpt veiligheidsregio’s bij het opstellen van regionaal adviesbeleid omtrent bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

Ontwikkelingen als de nieuwe Omgevingswet, de energietransitie, klimaatverandering en ontwikkeling van de basisprincipes van brandbestrijding maakten een herziening van de laatste handreiking (2012) noodzakelijk. Op deze manier beweegt Brandweer Nederland mee met de steeds complexer wordende samenleving.

De handreiking vormt een leidraad voor de brandweer om samen met andere actoren lokaal beleid te ontwikkelen. De handreiking biedt een raamwerk waarmee het voor veiligheidsregio’s mogelijk wordt gemaakt hun eigen adviesbeleid op het gebied van bluswater en bereikbaarheid te formuleren, rekening houdend met hun eigen interventie- en omgevingskenmerken.

Bron: Brandweer Nederland (download hier de handreiking ‘Bluswatervoorziening en bereikbaarheid’)

Brandweerwagen
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Simon Dollee

Simon Dollee
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 62 044 21 23