een schoolkantine met pauzerende scholieren

Maatwerkoplossing

Maatwerkoplossing

Walewyc-mavo en Dr. Mollercollege Onderwijs

“Het gebouw wordt gekenmerkt door de vele duurzame en energiebesparende maatregelen wat ondermeer het comfort en de brandveiligheid verhoogt.”

In 2012 werd gestart met de officiële bouw van een nieuw onderwijscomplex in Waalwijk waar zowel de Walewyc-mavo als het Dr. Mollercollege in verenigd zouden gaan worden. Oktober 2014 werd de nieuwbouw gepresenteerd waarbij de twee scholen zich weliswaar in hetzelfde gebouw bevinden, maar die geheel zelfstandig functioneren. De leerlingen zouden ieder een eigen ingang krijgen. Wel delen ze samen het bontgekleurde atrium, een grote centrale hal die als een soort aula moet dienen. Van daaruit kunnen de leerlingen links naar de Walewyc en rechts naar Het Moller.

Aan de start van de bouw heeft Floriaan een op maat gemaakt adviesplan opgesteld voor wat betreft het ontwerp en het optimaliseren van de brandcompartimenten en de vluchtwegen in het gebouw. Een groot belang gezien de 1.600 leerlingen die het complex dagelijks zal huisvesten. Het gebouw wordt gekenmerkt door de vele duurzame en energiebesparende maatregelen wat ondermeer het comfort en de brandveiligheid verhoogt. De onderwijsvoorzieningen zijn zeer flexibel opgezet en georganiseerd rondom het centrale atrium.

Maatwerkoplossing

In het ontwerp vormt dit open atrium een bijzonder brandcompartiment, omdat de brandruimte groter is dan de 1.000 m2 die volgens het Bouwbesluit is toegestaan. Om toch een gelijkwaardige mate van beperking van branduitbreiding te kunnen realiseren, heeft Floriaan, op basis van een gedetailleerd brandscenario met brandduur, brandontwikkelingssnelheid en berekening van temperatuur, een maatwerkoplossing uitgewerkt. Deze oplossing voor de brandruimte is in een voorbespreking met gemeente en brandweer toegelicht waarna deze in goed overleg, zonder bezwaar is aanvaard.

Vervolgens is voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning een complete bouwplantoets uitgevoerd om alle van toepassing zijnde brandveiligheidsaspecten uit te werken en vast te leggen. De eenduidige beschrijving van de keuzes en oplossingen is vastgelegd in een brandbeveiligingsplan en in een programma van eisen voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie. Met die documenten is binnen het traject van de vergunningverlening mogelijke vertraging op brandveiligheidsaspecten op voorhand voorkomen en is de ontwerpfase in korte tijd succesvol afgerond.

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases