Wijziging liftgebruik bij brand

Wijziging liftgebruik bij brand

Nieuws

Wijziging liftgebruik bij brand

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van liften bij brand. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voorgenomen wijzigingen opgenomen.

Het BBL is de beoogde opvolger van het huidige Bouwbesluit 2012. De ingangsdatum van het BBL wordt nader bepaald, omdat het BBL op hetzelfde moment in werking treedt als de Omgevingswet.

Bij brand wel een lift?
De consultatieversie van het BLL (22 februari 2020) bevat een aantal voorgestelde wijzigingen met betrekking op het liftgebruik bij brand. Hoewel deze wijzigingen nog niet zijn verwerkt in een (concept)besluit, is het wel duidelijk dat het motto “bij brand geen lift” gaat veranderen.

Voorgenomen wijzigingen liftgebruik bij brand
Bij brand moet het mogelijk zijn om een evacuatielift te gebruiken, bij voorkeur vóórdat de brandweer arriveert. Er wordt bewust gesproken over een evacuatielift, zodat er geen verwarring ontstaat met de huidige brandweerlift; deze blijft enkel ter ondersteuning van de brandweer. Een overzicht van de beoogde wijzigingen voor het gebruik van de evacuatielift:

  • Voor de (tijdelijke) opvang van personen is het realiseren van een brandwerende sluis noodzakelijk;
  • De voeding van de lift is beschermd tegen brand;
  • Er zijn aanvullende eisen aan de weerstand tegen brand en rook naar de liftschacht toe.

Consequenties
Bent u als gebruiker en/of gebouweigenaar benieuwd naar consequenties of mogelijkheden wat betreft de brandveiligheid van uw gebouw? Neem dan contact op met onze adviseur via de contactgegevens aan de rechterkant of vul het contactformulier in.

Hoe gebruik je de lift bij brand
Ontmoet onze SGS Floriaan collega Tim van Loon

Tim van Loon
Senior Adviseur Integrale Brandveiligheid
+31 61 587 64 97