SGS Floriaan ontvang kwaliteitserkenning CCV-UPD-opsteller

SGS Floriaan ontvangt kwaliteitserkenning CCV-UPD-opsteller

Nieuws

SGS Floriaan ontvangt kwaliteitserkenning
CCV-UPD-opsteller

Deze maand is SGS Floriaan als een van de eerste bureaus in Nederland gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema ‘Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging’. Dankzij de ervaring en deskundigheid van onze brandveiligheidsadviseurs zijn de audits door het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid) vlot verlopen en is de certificering onder het CCV-certificatieschema snel tot stand gekomen

Sprinklerinstallatie
Voorbeeld van een rookmelder

Kwaliteitserkenning

Als initiator van en deelnemer aan het eerste schema in 2011 van (toen nog) LPCB, vinden we het belangrijk dat het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) de kwaliteitsborging Brandveiligheid heeft geadopteerd en het naar een hoger niveau wil brengen. Vanuit deze betrokkenheid zijn we daarom verheugd dat we onze UPD’s en PvE’s nu ook onder CCV certificatie kunnen aanbieden.

Een UPD/PvE onder certificatie is een eerste stap op weg naar uw gecertificeerd brandveiligheidssysteem. Certificering is niet eenvoudig, niet in de laatste plaats omdat de spelregels aan veel veranderingen onderhevig zijn. SGS Floriaan kent de weg om uw brandbeveiligingssysteem te laten certificeren. Wilt u weten wat dit voor de integrale brandveiligheid van uw gebouw betekent, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.