Diensten

Rekenen aan brandveiligheid

Rekenen aan brandveiligheid is een bekend gegeven binnen de brandveiligheid waarmee gedoeld wordt op het in kaart brengen van alle fysieke gevolgen van de bouwkundige en installatietechnische oplossingen zoals deze in de regels en voorschriften zijn voorgeschreven.

Regels en voorschriften

Regels en voorschriften gelden veelal voor de meest voorkomende situaties, maar de uitzonderingen en bijzondere ontwerpen leiden de noodzaak om regels en voorschriften vanuit een andere visie te interpreteren en toe te passen. De projecten waarbij  SGS Floriaan betrokken is kenmerken zich in hun unieke ontwerp of processen waardoor de standaard regels en voorschriften een belemmerende werking hebben op de ontwerpvrijheid en creativiteit ten aanzien van een brandbeveiligingsconcept.

Brandveiligheid

De wetgever staat het toe om de veiligheid op een ander wijze in te vullen mits het brandbeveiligingsconcept minimaal de zelfde veiligheid beoogt. Waar in het verleden werd volstaan met een onderbouwing op basis van vuistregels en onderbuikgevoel, zijn vandaag de dag aspecten als herleidbaarheid en aantoonbaarheid meer en meer van belang. Deze herleidbaarheid en aantoonbaarheid zijn te realiseren middels verwijzingen naar literatuur en onderzoek aangaande brandveiligheid wereldwijd. Daar waar nodig is er binnen SGS Floriaan expertise aanwezig om berekeningen uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van brandfysische, gevalideerde modellen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen waarbij gerekend wordt, zijn:

  • Is er voldoende weerstand tegen brandoverslag?
  • Hebben de gebruikers voldoende tijd om te ontvluchten?
  • Hoe snel zal de sprinkler beveiliging aanspreken?
  • Aan welke temperaturen wordt de constructie blootgesteld?
  • Hoeveel rook ontwikkelt zich en hoe verspreidt deze zich?
Neem contact met ons op

vertrouwen op je omgeving
Daarom SGS Floriaan

Neem contact met ons op
Onze expertise toegepast

Praktijk cases